Βαθμολογία:

Μια ενδεχόμενη κατάρρευση της Deutsche Bank θα προκαλούσε παγκόσμιο σοκ πενταπλάσιας ισχύος από εκείνο της Lehman Brothers.

Κατά τους πλέον απαισιόδοξους – και κινδυνολόγους ίσως –οικονομικούς αναλυτές μια ενδεχόμενη κατάρρευση της Deutsche Bank θα προκαλούσε παγκόσμιο σοκ … Περισσότερα

Βαθμολογία: