Τίτλοι τέλους (του Βασίλη Βιλιάρδου)

REBLOGGED: http://infognomonpolitics.blogspot.gr «Η ανεργία στην Ελλάδα δεν πρόκειται να πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό πριν από τα μέσα του αιώνα (2050), εάν δεν γίνουν νέες παρεμβάσεις. Το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος βρίσκεται στο μη βιώσιμο επίπεδο του περίπου 10% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2% στη ζώνη του ευρώ. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη […]

via Τίτλοι τέλους (του Βασίλη Βιλιάρδου) — Δίκτυο Δικαιοσύνης και Διαφάνειας