ΣΕΒ: Η υπερφορολόγηση πνίγει την οικονομία

Μείωση της φορολογίας ζητά ο ΣΕΒ. Τονίζει πως η έλλειψη πόρων οδηγεί τελικά σε αποσύνθεση του κοινωνικού κράτους. Η χώρα πρέπει να επιδείξει διατηρήσιμη δημοσιονομική πειθαρχία, ακόμη και με μικρά αλλά σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, τονίζει.

via ΣΕΒ: Η υπερφορολόγηση πνίγει την οικονομία — Euro2day.gr