Φορολογική ενημερότητα μόνο με… παρακράτηση για τους χρεωμένους

Πρώτα διασφαλίζεται η οφειλή, μετά εκδίδεται το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, ενώ επιβάλλεται και παρακράτηση φόρου για όσους έχουν χρέη. Δεν εξαιρούνται όσοι έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης. Η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΓΓΔΕ.

via Φορολογική ενημερότητα μόνο με… παρακράτηση για τους χρεωμένους — Euro2day.gr