ΥΠΕΝ: Διαρροή επικίνδυνων χημικών σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο

Αυτοψία σε πλαστική δεξαμενή εταιρείας αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων στον Ασπρόπυργο από την Επιθεώρηση του Υπ. Περιβάλλοντος. Η εταιρία δραστηριοποιούταν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

via ΥΠΕΝ: Διαρροή επικίνδυνων χημικών σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο — Euro2day.gr