Σίγουρα έχεις πολλούς για παρέα… φίλους όμως;

Originally posted on Σημεία Καιρών: Φίλος δεν είναι αυτός που θα γελάσει μαζί σου με κάποιο σου πάθημα. Φίλος δεν είναι αυτός που θα σε κοροϊδέψει, θα σε μειώσει μπροστά στους άλλους. Φίλος δεν είναι αυτός που κάνεις παρέα και απλά περνάτε καλά επειδή έτυχε να γνωριστείτε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην δουλειά… Φίλος είναι εκείνος που…

via Σίγουρα έχεις πολλούς για παρέα… φίλους όμως; — Ῥωμηῶν Ἐνημέρωση