Για να δοξασθεί το όνομά μας Καιρών

Κάθε ἄνθρωπος ποθεῖ τὴ δόξα. Θέλει νὰ ἀνεβεῖ, νὰ γίνει σπουδαῖος, μεγάλος, νὰ ἑλκύσει τὸν θαυμασμὸ καὶ τὴν ἐκτίμηση!

via Για να δοξασθεί το όνομά μας — Σημεία Καιρών