Νέο πρωτόκολλο συνεργασίας Τουρκίας – ψευδοκράτους για θέματα ενέργειας

Πρωτόκολλο συνεργασίας θα υπογράψουν το αμέσως επόμενο διάστημα Τουρκία – ψευδοκράτος για έρευνες σε θάλασσα και ξηρά για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, την πόντιση καλωδίων και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τον “υπουργό” οικονομίας και ενέργειας, Σουνάτ Ατούν.

via Νέο πρωτόκολλο συνεργασίας Τουρκίας – ψευδοκράτους για θέματα ενέργειας — News of the Greek Diaspora