Ένας διαφορετικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ (Δημήτρης Φατούρος, United Nations Regional Information Centre (UNRIC))

via Ένας διαφορετικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ (Δημήτρης Φατούρος, United Nations Regional Information Centre (UNRIC)) — Διακόνημα