ΣΦΕΕ: Ενθαρρυντικό το Σχέδιο Δράσης για εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

Η ενίσχυση της παραγωγής, η αύξηση των εξαγωγών και η προσέλκυση επενδύσεων για έρευνα, όχι μόνο είναι άμεσα εφικτές, αν υιοθετηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά θα μπορούσαν να αποδώσουν αρκετές εκατοντάδες εκατομμυρίων στην ελληνική οικονομία, τονίζει ο ΣΦΕΕ.

via ΣΦΕΕ: Ενθαρρυντικό το Σχέδιο Δράσης για εγχώρια φαρμακοβιομηχανία — Euro2day.gr