Η εκπαίδευση της δυστυχίας

Tου Αντώνη Παπαδόπουλου Σύμφωνα με τον Τζον Ντιούι, «…ο απώτατος στόχος της εκπαίδευσης, δεν είναι η παραγωγή αγαθών, αλλά η παραγωγή ελεύθερων ανθρωπίνων όντων που οι μεταξύ τους σχέσεις θα διέπονται από όρους ισότητας…». Η παραπάνω παραδοχή θα μπορούσε να ισχύει όχι μόνο για την τυπική γενική εκπαίδευση, αλλά σε όλα τα είδη εκπαίδευσης (κοινωνική, […]

via Η εκπαίδευση της δυστυχίας — Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση