«ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ «Τόση βιάση και σπουδή; Για πού πας, καλό παιδί; Κίνησες νωρίς-νωρίς και τρεχάτος προχωρείς;

via «ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» — Παιδείας Εγκώμιον