Ο πρόεδρος της Ε.Ε. ζητεί ένα καλύτερο σχέδιο για τα τέλη περιαγωγής των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε τις προτάσεις της οι οποίες θα περιόριζαν την κατάργηση, από τον επόμενο χρόνο, των χρεώσεων στις υπηρεσίες τηλεφωνικής περιαγωγής έπειτα από επικρίσεις που διατυπώθηκαν ότι οι κανόνες πρέπει να είναι πιο ευνοϊκοί για τους πελάτες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Σε μια δραματική κίνηση τέσσερις ημέρες μετά τη δημοσίευση κανόνων για τη […]

via Ο πρόεδρος της Ε.Ε. ζητεί ένα καλύτερο σχέδιο για τα τέλη περιαγωγής των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας — Βρυξέλλες News