Έκθεση Ηνωμένων Εθνών: 100.000 εκτοπισμένοι ήτοι 20.000 οικογένειες από τις μάχες στη Β Χάμα σε 1 εβδομάδα

Άνθρωπιστική κρίση στη Χάμα.Έκθεση του Γραφείου για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε στις 6 Σεπτέμβρη … Περισσότερα

Βαθμολογία: