Έκθεση Ηνωμένων Εθνών: 100.000 εκτοπισμένοι ήτοι 20.000 οικογένειες από τις μάχες στη Β Χάμα σε 1 εβδομάδα

Άνθρωπιστική κρίση στη Χάμα.Έκθεση του Γραφείου για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε στις 6 Σεπτέμβρη 2016: Οι μάχες στο Κυβερνείο της Χάμα εκτόπισαν περί τις 20.000 οικογένειες (100.000 άτομα) από τη βόρεια ύπαιθρο της Hama προς τα γειτονικά χωριά και στην πόλη της Χάμα μεταξύ 28 Αυγούστου έως και 5 […]

via Έκθεση Ηνωμένων Εθνών: 100.000 εκτοπισμένοι ήτοι 20.000 οικογένειες από τις μάχες στη Β Χάμα σε 1 εβδομάδα — dimpenews.com