Νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το ΕΚΠΑ

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η παροχή προς τους εκπαιδευόμενους της δυνατότητας να κατανοήσουν τις έννοιες και το πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στη συνέχεια η μετάδοση βασικών εργαλείων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων.

via Νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το ΕΚΠΑ — Euro2day.gr