“ΕΤΕ: Πώλησε πακέτο κόκκινων καταναλωτικών δανείων στη Βουλγαρία.”

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΤΕ

Υψηλό το τίμημα καθώς πρόκειται για δάνεια που δεν εμφανίζουν εδώ και πολύ καιρό καθυστέρηση. Πρόκειται για «φρέσκες» σχετικά καθυστερήσεις, από τις οποίες ο αγοραστής έχει περισσότερες πιθανότητες να εισπράξει. Στην πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, ονομαστικής αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ, προχώρησε στο β’ τρίμηνο της χρήσης η θυγατρική της Εθνικής στη Βουλγαρία (UBB). […]

via “ΕΤΕ: Πώλησε πακέτο κόκκινων καταναλωτικών δανείων στη Βουλγαρία.” — ΒΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ