Βαρύ κλίμα στις Βρυξέλλες για την Ελλάδα

Για τα προαπαιτούμενα , για τις δόσεις . Τα ίδια και τα ίδια λοιπόν. Ενόψει εκλογών και στη Γερμανία και στη χώρα μας , μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου του 2017.

via Βαρύ κλίμα στις Βρυξέλλες για την Ελλάδα — Βρυξέλλες News