Φταίει ο Θεός για τις καταστροφές που προέρχονται από τη φύση;

Έχουμε το ηθικό κακό και το φυσικό κακό. Το ηθικό κακό είναι λάθος στάση προς τον εαυτό μας (καταχρήσεις, οκνηρία, εγωισμός…),

via Φταίει ο Θεός για τις καταστροφές που προέρχονται από τη φύση; — Σημεία Καιρών