Ιδού πόσες εταιρίες πτώχευσαν την τελευταία δεκαετία

Σε 1.061 κατά μέσο όρο ετησίως ανήλθαν την περίοδο 2004- 2014 οι αποφάσεις πτωχευτικής διαδικασίας που εκδόθηκαν από τα δικαστήρια της χώρας. Από αυτές έγιναν δεκτές (μη απορριφθείσες) 914 (86% επί του συνόλου) και κηρύχθηκαν 457 πτωχεύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 50% των δεκτών αποφάσεων πτωχευτικής διαδικασίας.

via Ιδού πόσες εταιρίες πτώχευσαν την τελευταία δεκαετία — SUPER ΜΑRΚΕΤ NEWS