Σε φοβούνται Έλληνα, και ξέρεις γιατί;

Και πώς χτυπάς σήμερα την τάση για προσευχή του λαού;

via Σε φοβούνται Έλληνα, και ξέρεις γιατί; — Σημεία Καιρών