Χωρίς γερμανικά οι πρόσφυγες δεν βρίσκουν δουλειά

Ένα χρόνο μετά το άνοιγμα των γερμανικών συνόρων πολλοί πρόσφυγες είναι άνεργοι. Τα κύρια εμπόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας είναι ότι δεν μιλούν γερμανικά και ότι τους λείπει η επαγγελματική κατάρτιση. Μπορεί να μην μιλούν καλά γερμανικά, να μην διαθέτουν απολυτήριο ή επαγγελματική εμπειρία. Οι πρόσφυγες έχουν όμως όρεξη για δουλειά και […]

via Χωρίς γερμανικά οι πρόσφυγες δεν βρίσκουν δουλειά — Βρυξέλλες News