Πνευματική και Βιολογική καρδιά

30 Αυγούστου 2016 Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει ότι το σώμα θεούται μαζί με την ψυχή. Ο άνθρωπος είναι μια ενότητα και μπορούμε να διακρίνουμε μέσα σε αυτόν, το σώμα και την ψυχή ή κατά τους Πατέρες, το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα ή τον «νούν». Η διάκριση των παραπάνω γίνεται μέσα στο […]

via Πνευματική και Βιολογική καρδιά — Cosmopolis Organicity Movement / Κίνηση Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ