Περί «ηθικής» στην παρούσα πολιτική συγκυρία.

Θέτω τη λέξη εντός εισαγωγικών, γιατί η έννοια της «ηθικής» είναι και ντε φάκτο ελαστική, αλλά είναι επίσης και μια έννοια, ή σειρά εννοιών και ιδεών, που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν για να καταπνίξουν ή να καταπιέσουν ιδέες και ανθρώπους που βρίσκονταν σε αντίθεση με το όποιο κατεστημένο. Σε κάθε περίπτωση όμως αν δεν έχουμε κάποιους […]

via Περί «ηθικής» στην παρούσα πολιτική συγκυρία. — Στροβολιώτης