Το «πολιτικώς ορθόν» και η δικτατορία των μειονοτήτων

Αυτός ο ψευτοανθρωπισμός και η επιβολή δια της ψυχολογικής βίας και του ψυχολογικού πολέμου όσων θέλουν οι εξουσιαστές να περάσουν στην κοινή γνώμη ετσιθελικά, ουδεμίαν σχέση έχει προφανώς με αγάπη προς τις συγκεκριμένες κοινωνικές, θρησκευτικές, σεξουαλικές μειονότητες.

via Το «πολιτικώς ορθόν» και η δικτατορία των μειονοτήτων — ΕΛΛΑΣ