Εν Αθήναις …ο “γιατρός” της γειτονιάς

Η γειτονιά της Αθήνας εκείνα τα χρόνια είχε και τον κομπογιαννίτη της τον εμπειρικόν ιατρόν της εις την καθαρήν δηλαδή.

via Εν Αθήναις …ο “γιατρός” της γειτονιάς — ΕΛΛΑΣ