Μικρασιατική Εκστρατεία: Η Στρατηγική Παραίτηση. Μέρος Α’: Η Απόφαση για τις Επιχειρήσεις προς Άγκυρα

γράφει ο Βασίλειος Λουμιώτης, Ταξίαρχος (ΤΘ) ε.α.* Εσκή Σεχήρ, 8 Σεπτεμβρίου 1921 [..] Ο Στρατός μας, κατόπιν εννεαετούς πολέμου, έχει υποστεί σοβαρή μείωση, κυρίως από απόψεως στελεχών και μάλιστα των καλλιτέρων, και ως εκ τούτου η συνοχή στη διοίκηση έχει μειωθεί. Κατά τις δύο τελευταίες επιχειρήσεις ο Στρατός στο σύνολό του υπήρξε αξιοθαύμαστος. Αλλά η αντίληψη […]

via Μικρασιατική Εκστρατεία: Η Στρατηγική Παραίτηση. Μέρος Α’: Η Απόφαση για τις Επιχειρήσεις προς Άγκυρα — Βελισάριος