Θεοφανώ η Σκληραινα και Οθων Γ’ : Η Βυζαντινή αυτοκράτειρα της μεσαιωνικής Γερμανίας και ο περίφημος γιός της

Η οικογένεια των Σκληρών καταγόταν από τη Μικρά Ασία και ήταν ελληνικής προέλευσης. Για τη γενέτειρά τους έχουν διατυπωθεί δύο διαφορετικές απόψεις. Σύμφωνα με τη μία, οι Σκληροί κατάγονταν από την περιοχή της Μικράς Αρμενίας, ενώ, σύμφωνα με τη δεύτερη, κατάγονταν από το θέμα Σεβαστείας. Η οικογένεια εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο στις αρχές του 9ου αιώνα, ωστόσο πρέπει να θεωρείται […]

via Θεοφανώ η Σκληραινα και Οθων Γ’ : Η Βυζαντινή αυτοκράτειρα της μεσαιωνικής Γερμανίας και ο περίφημος γιός της — ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ