Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα: Όταν o κομματικός μηχανισμός απομακρύνεται από τη βάση του…

Η εξασθένηση του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος οφείλεται σε πολλές αιτίες. Μια από αυτές, η οποία μάλιστα επιτάχυνε την καθοδική του πορεία, ήταν η επιθυμία του να προσαρμόσει τον λόγο του στις προσδοκίες της μεσαίας τάξης. Παρίσι, Ιανουάριος του 2014. Φτάνουμε στην έδρα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος (PCF), στην πλατεία Κολονέλ Φαμπιέν (1), για να ζητήσουμε […]

via Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα: Όταν o κομματικός μηχανισμός απομακρύνεται από τη βάση του… — απέραντο γαλάζιο