Στρες: Συμπτώματα και λύσεις

Απλές τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος Είναι η ασθένεια του αιώνα, ωστόσο σπανίως αναγνωρίζουμε τα πραγματικά συμπτώματά της, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε με συστηματικό τρόπο την άμυνα του οργανισμού μας. Το στρες έχει ξεκάθαρα συμπτώματα και οι ερευνητές έχουν αναπτύξει σειρά τεχνικών αντιμετώπισής τους, οι οποίες στην ουσία στοχεύουν στο…

via Στρες: Συμπτώματα και λύσεις — Διακόνημα