Προσφυγή στο ΣτΕ από φορείς Χίου και Σάμου για την σύσταση hot spot

Οι προσφεύγοντες περιγράφουν ως απαραδεκτες τις συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών προσφύγων στο hot spot. Σημειώνουν τους κινδύνους που διατρέχουν από τα εγκληματικά και κακοποιά στοιχεία που προσποιούνται τους πρόσφυγες.

via Προσφυγή στο ΣτΕ από φορείς Χίου και Σάμου για την σύσταση hot spot — Euro2day.gr