Οι αλλαγές στη νέα Ρυθμιστική για το κυνήγι

Αυξήθηκε η κάρπωση του αγριόχοιρου κατά 1 άτομο σε όλη τη Χώρα (από 5 αγριόχοιρους αυξήθηκε στους 6) ενώ για την Πελοπόννησο και την Ευβοια η κάρπωση θα ανέρχεται στα δέκα άτομα ανα ομάδα και ανα έξοδο

via Οι αλλαγές στη νέα Ρυθμιστική για το κυνήγι — Δασαρχείο