Γνώμη εναντίον Γνώσης. — ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ

Ο Φώτης Παπαγεωργίου με την μελέτη του “Οι εσωτερικές κινήσεις της επιθυμίας και της προαίρεσης στις πολιτικές μας επιλογές” φωτίζει την Ύστερη Αρχαιότητα. … ο δε κατά προαίρεσιν πράξας μεγίστην βάσανον δέδωκε του ήθους… (Ασπάσιος, Σχόλια εις τα Ηθικά του Αριστοτέλους). Ἀφορμή γιά τό πρακάτω κείμενο ἀποτέλεσε μιά παράδοξη εἰκόνα πού μᾶς προσέφερε ἡ […]

via Γνώμη εναντίον Γνώσης. — ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ