Τι απαντάει ο κ. Τσιρώνης για τη συνδρομή των δασικών υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση — Δασαρχείο

Παλιά θυμόσαστε ότι η πυρόσβεση στα δάση γινόταν από τις δασικές υπηρεσίες, Υπήρχε μια πολύ μεγάλη εμπειρία.

via Τι απαντάει ο κ. Τσιρώνης για τη συνδρομή των δασικών υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση — Δασαρχείο