Δεν αρκούν τα καλά έργα στη ζωή μας — Σημεία Καιρών

Μεταξύ τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦν γύρω μας ὑπάρχουν καί αὐτοί πού δέν πιστεύουν στόν Θεό καί ὅμως κάνουν πολλά καλά ἔργα.

via Δεν αρκούν τα καλά έργα στη ζωή μας — Σημεία Καιρών