Στήριξη επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών ζητούν οι εναλλακτικοί πάροχοι

Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, με στήριξη των νέων επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, ζητούν οι εναλλακτικοί πάροχοι στις τηλεπικοινωνίες. Θεωρούν πως απαιτείται ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο και όχι μόνο ρύθμιση για το vectoring.

via Στήριξη επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών ζητούν οι εναλλακτικοί πάροχοι — Euro2day.gr