“Αναρχισμός” & ΣΥΡΙΖΑ

Του Γ. Σιώζου Το έναυσμα για την συγγραφή του κειμένου, αποτέλεσαν οι εισβολές των οργάνων της “Τάξεως”, στις καταλήψεις κτιρίων, που φιλοξενούσαν Πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη και τελούσαν υπό τον έλεγχο ομάδων Αναρχικών.

via “Αναρχισμός” & ΣΥΡΙΖΑ — ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ