Μετανάστες γεννηθήκαμε — Kollect-news

Τα λεγόμενα «εθνικά κράτη» είναι ένα δημιούργημα των δυο τελευταίων αιώνων, τουλάχιστον με την μορφή των αστικών δημοκρατιών. Οι χαρακιές όμως που υποδηλώνουν τα σύνορα είχαν υλοποιηθεί από ακόμα παλιότερα στους ανθρώπους. Όλο αυτό δημιούργησε αυτά που σήμερα ονομάζεται ιστορία. Οι πόλεμοι, οι διωγμοί, οι δικτατορίες, οι εθνοκαθάρσεις, οι ταξικοί διαχωρισμοί και τελικά η μετανάστευση […]

via Μετανάστες γεννηθήκαμε — Kollect-news