Τελειώνουν τα ταμειακά διαθέσιμα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης: Ανησυχία εργαζομένων

Τελειώνουν τα ταμειακά διαθέσιμα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Για ολιγωρία στην πρόσληση εξειδικευμένου προσωπικού μιλούν οι εργαζόμενοι.Τελειώνουν τα ταμειακά διαθέσιμα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Για ολιγωρία στην πρόσληση εξειδικευμένου προσωπικού μιλούν οι εργαζόμενοι.

Πηγή: Τελειώνουν τα ταμειακά διαθέσιμα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης: Ανησυχία εργαζομένων mignatiou.com