Μάστιγα για τη ΔΕΗ πειραγμένοι μετρητές και κλοπή ρεύματος

Οι πειραγμένοι μετρητές και οι ρευματοκλοπές είναι η άλλη όψη του νομίσματος των ανεξόφλητων χρεών

Πηγή: Μάστιγα για τη ΔΕΗ πειραγμένοι μετρητές και κλοπή ρεύματος