ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ… ΦΙΑΣΚΟ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ… Η Τουρκία Θα πάρει Δις, η Ελλάδα ΤΙΠΟΤΑ (Όλη η «Δήλωση»)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ… Το Reuters παρουσιάζει το σχέδιο της “δήλωσης” η οποία είναι εξαιρετικά προβληματική για την Ελλάδα. Η Τουρκία τουλάχιστον θα πάρει τουλάχιστον 3 δις. Εμείς όπως προκύπτει παίρνουμ…

Πηγή: ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ… ΦΙΑΣΚΟ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ… Η Τουρκία Θα πάρει Δις, η Ελλάδα ΤΙΠΟΤΑ (Όλη η «Δήλωση»)