Το ανήθικο πλεονέκτημα…

freewill.gr

Γράφει ο Τηλέμαχος Μαράτος*

Δημοσιεύθηκε στην Εστία στις 23 Ιανουαρίου 2016

tsipras

Μεταξύ των μύθων που έχουν διασπείρει και καθιερώσει οι κομμουνιστές είναι εκείνος του «ηθικού πλεονεκτήματος». Πως είναι δυνατόν να θεωρείται πλεονέκτημα, η καταδίκη σε θάνατο περισσοτέρων από εκατό εκατομμυρίων ανθρώπων, με κάθε τρόπο, σε όλον τον κόσμο, είναι πράγματι από τα απίστευτα της Ιστορίας. Και το θέλουν όχι μόνον πλεονέκτημα, αλλά και «ηθικό».

Βάση του ρητορικού αυτού παραλόγου κατασκευάσματος είναι η υπόθεση ότι οι «αριστεροί» – από την Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα – δεν αποβλέπουν σε ίδιο – ιδιωτικό δικό τους όφελος – και μάλιστα σημερινό, αλλά σε κάποιο ιδεώδες μιας ουτοπίας, κάποτε στο μέλλον, όπου σε μία αταξική κοινωνία θα βασιλεύει η δικαιοσύνη, η φιλαλληλία, και τα σχετικά. Αυτό το ιδεώδες καθαγιάζεται ως Ιερός Σκοπός, και δικαιολογεί οποιαδήποτε αναστολή της φυσικής απέχθειας προς τις φρικαλεότητες που απαιτούνται καθ’ οδόν προς τον παράδεισο. Τα εκατομμύρια κρανία που συσσωρεύονται διάτρητα από…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 647 επιπλέον λέξεις