Ελληνικότητα είναι να μαθαίνεις από όλα αυτά, να τα κουβαλάς μέσα σου και να τα ξέρεις:ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ.

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο αἰέν ἀριστεύειν:
Κάθε κάποια χρόνια, δεν μπορώ να προσδιορίσω πόσα ακριβώς, συμβαίνουν αλλαγές στην ταυτότητα ενός τόπου. Ομως, συνήθως, οι αλλαγές αυτές…

Βαθμολογία:

Το ανήθικο πλεονέκτημα…

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο freewill.gr:
Γράφει ο Τηλέμαχος Μαράτος* Δημοσιεύθηκε στην Εστία στις 23 Ιανουαρίου 2016 ? Μεταξύ των μύθων που έχουν διασπείρει…

Βαθμολογία: