ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ, η Μεγάλη παράδοση του Πελατειακού Κράτους συνεχίζεται

Πηγή: ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ, η Μεγάλη παράδοση του Πελατειακού Κράτους συνεχίζεται