Τα ‘κοράκια’ δεν πήραν τα δάνεια μας, πήραν ολόκληρες τις τράπεζες

Πηγή: Τα ‘κοράκια’ δεν πήραν τα δάνεια μας, πήραν ολόκληρες τις τράπεζες