Ο Κοτζιάς δεσμεύθηκε να πληρώσει στο Ιράν 800 εκ. δολάρια, παλιά χρωστούμενα.

Πηγή: Ο Κοτζιάς δεσμεύθηκε να πληρώσει στο Ιράν 800 εκ. δολάρια, παλιά χρωστούμενα.