Αδειάζουν από φάρμακα τα ράφια των νοσοκομείων

tech11Πηγή: Αδειάζουν από φάρμακα τα ράφια των νοσοκομείων