Έθιμα και παραδόσεις της Αρχαίας Σπάρτης.

αἰέν ἀριστεύειν

ancient-spartan

ellinikoarxeio.com

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Η Πολιτεία των Λακεδαιμονίων είχε αναδείξει ως φορείς εξουσίας δύο βασιλείς, τη γερουσία με 28 μέλη, καθώς και το σώμα των 5 εφόρων. Η βασιλεία είχε κληρονομικό χαρακτήρα, σε αντίθεση προς τη γερουσία, η οποία αναδεικνυόταν από τον λαό. Οι βασιλείς ή «αρχαγέται», προέρχονταν από τα δύο γένη των Αγιαδών και των Ευρυπωτιδών.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 834 επιπλέον λέξεις