Σχετικά με την «εκπληκτική απάντηση της μαθήτριας από τη Θεσσαλονίκη στους σεμνότυφους»