Εκτέλεση του προϋπολογισμού το Σεπτέμβριο: € 3,08 δις πρωτογενές πλεόνασμα.

Olympia.gr

Δείτε την αρχική δημοσίευση